Actueel per 19 juni 2023

Privacy policy

Bij Digitallstars hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. Oftewel: wij zullen zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Vanzelfsprekend houden we ons hierbij aan de privacy wetgeving (de AVG). Onderstaand tref je informatie aan over de wijze waarop wij dat doen.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen gegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren van onze werkzaamheden als recruiter en detacheerder. Ons doel is om geschikte en geïnteresseerde kandidaten voor te stellen aan onze opdrachtgevers voor de vacatures of opdrachten die zij hebben met het oog op een succesvolle plaatsing (aanname, detachering) van de kandidaat bij onze opdrachtgever. Om dat doel te kunnen bereiken hebben wij ondermeer contactinformatie nodig van kandidaten, informatie over opleiding, werkervaring, beschikbaarheid, salariswensen, testuitkomsten en referenties.

De persoonlijke gegevens die op deze site verzameld worden, zullen gebruikt worden om de site te beheren en dienst(en) te leveren of de (trans)actie(s) uit te voeren waar u om gevraagd hebt of die u goedgekeurd hebt. Ter ondersteuning van deze toepassingen, kan Digitallstars persoonlijke gegevens gebruiken met slechts het doel de site en gerelateerde producten of diensten van Digitallstars te verbeteren en om de site gebruiksvriendelijker te maken door te voorkomen dat u herhaaldelijk dezelfde gegevens moet invoeren of door de site volgens uw voorkeuren of interesses aan te passen. Met uw toestemming, en alleen met uw toestemming, kunnen we u informatie sturen over andere producten en diensten van Digitallstars.

Intellectueel eigendomsrecht

Op de inhoud van de webpagina’s van Digitallstars en op het eigen logo en merknaam rusten auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Deze behoren toe aan Digitallstars. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier strijdig met de intellectuele eigendomsrechten van Digitallstars. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Digitallstars.

Wat verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende informatie over kandidaten:

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum en -plaats
 • Nationaliteit
 • Werkervaring, stages en vrijwilligerswerk
 • Opleidingen, cursussen en trainingen
 • Motivatie
 • Beschikbaarheid
 • Salariswensen
 • Foto
 • Uitkomsten van testen
 • Werkvergunning

Tenzij anders omschreven in deze verklaring, zullen we de persoonlijke gegevens die u op de site verstrekt niet openbaar maken of aan derden doorgeven zonder eerst uw toestemming te verkrijgen. Zoals hieronder beschreven, kunt u toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens en kiezen hoe er contact met u wordt opgenomen. Deze privacy verklaring en de keuzes die u maakt op de site zijn niet per se van toepassing op persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt aan Digitallstars in het kader van andere, afzonderlijk opererende projecten, producten of diensten.

Waarom mogen wij deze persoonsgegevens verzamelen?

Het is voor ons wettelijk toegestaan om deze persoonsgegevens van kandidaten te verzamelen omdat:

 • Kandidaten ons toestemming hebben gegeven om deze persoonsgegevens te verzamelen.
 • Wij een gerechtvaardigd belang hebben om dat te doen, waarbij we een zorgvuldige afweging maken tussen ons belang en dat van de kandidaat.

Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens?

Wij bewaren gegevens van kandidaten niet langer dan noodzakelijk. Indien wij menen dat wij een kandidaat redelijkerwijs nooit zullen kunnen bemiddelen richting een baan of opdracht bij onze opdrachtgevers, dan zullen we de persoonsgegevens van deze kandidaat binnen vier weken verwijderen. Indien wij voldoende mogelijkheden zien voor een succesvolle bemiddeling nu of in de toekomst, dan zullen wij de persoonsgegevens langer bewaren. Initieel zal dat een jaar zijn, en daarna zullen wij hetzij toestemming vragen voor een verlenging daarvan hetzij verwijderen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Wij kunnen persoonsgegevens van kandidaten delen met onze opdrachtgevers. Dit zullen we alleen doen nadat de kandidaat daarvoor toestemming heeft gegeven. Voor het verwerken van persoonlijke gegevens van kandidaten maken wij gebruik van de diensten van derden, waaronder bijvoorbeeld software leveranciers. Met die derde partijen sluiten wij een verwerkersovereenkomst waarin afspraken worden gemaakt over geheimhouding, beveiliging en de waarborging van rechten.

In bepaalde gevallen huurt Digitallstars andere bedrijven in om beperkte diensten aan te bieden namens ons. Wij verstrekken deze bedrijven uitsluitend de persoonlijke gegevens die ze nodig hebben voor het leveren van de betreffende dienst. Er wordt van hen geëist dat ze de vertrouwelijkheid van de gegevens respecteren en het is hen verboden deze gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Digitallstars kan toegang geven tot persoonlijke gegevens als de wet dat vereist of wanneer wij in goed vertrouwen van mening zijn dat dit nodig is om (a) te voldoen aan wettelijke voorschriften of juridische processen; (b) de rechten of eigendommen van Digitallstars te beschermen en te verdedigen.

Waarborging van rechten

Als kandidaat waarvan wij persoonsgegevens hebben opgeslagen heb je rechten, welke wij te allen tijde zullen waarborgen. Het gaat hierbij om de volgende wettelijke rechten:

 • het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij hebben opgeslagen;
 • het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren;
 • het recht om persoonsgegevens te kunnen overdragen;
 • het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen.

Om gebruik te kunnen maken van deze rechten kan contact met ons worden opgenomen via info@digitallstars.nl